درباره ما

سازنده خطوط بسته بندی شوینده ، آرایشی بهداشتی ، غذایی ، داروئی و انواع مایعات
سابقه درخشان در تولید دستگاه های لیبل شرینک و خط کامل لیبل شرینک لیوان
سازنده انواع دستگاه های بسته بندی و خطوط تولید انواع لیبل زن – لیبل شرینک – opp – چسب داغ – پشت چسبدار – غلاف گذار خط کامل لیبل شرینک لیوان انواع تونل لیبل شرینک سشواری – المنتی – بخار – دستگاه دقیق پر کن سیلندری سرو موتوری – دربند – ردیف کن بطر – نقاله – خطوط ترافیک – دستگاه توزین و سینی های ابتدا و انتهای خط

ما را بشناسید!

آریاپک

سازنده خطوط بسته بندی شوینده ، آرایشی بهداشتی ، غذایی ، داروئی و انواع مایعات
سابقه درخشان در تولید دستگاه های لیبل شرینک و خط کامل لیبل شرینک لیوان
سازنده انواع دستگاه های بسته بندی و خطوط تولید انواع لیبل زن – لیبل شرینک – opp – چسب داغ – پشت چسبدار – غلاف گذار خط کامل لیبل شرینک لیوان انواع تونل لیبل شرینک سشواری – المنتی – بخار – دستگاه دقیق پر کن سیلندری سرو موتوری – دربند – ردیف کن بطر – نقاله – خطوط ترافیک – دستگاه توزین و سینی های ابتدا و انتهای خط

shadow